Sterk resultaat voor zelfstandig Eneco Groep in eerste helft 2017

Eneco Groep heeft sterke resultaten geboekt in het eerste halfjaar van 2017. Mede dankzij autonome groei in België en een acquisitie in Duitsland steeg het bedrijfsresultaat met 34 procent. Ook groeide het totale aantal klanten en zette het bedrijf nieuwe stappen op het gebied van innovatie en nieuwe energiediensten. Daarmee kijken we terug op een goede eerste periode na de splitsing van het netwerkbedrijf per 1 februari jl.

Investeringen

In het eerste halfjaar heeft Eneco Groep € 269 miljoen (H1 2016: € 51 miljoen) geïnvesteerd in duurzame opwek, bedrijfsmiddelen en acquisities. We gaven € 30 miljoen uit aan de uitbreiding van onze duurzame activiteiten op het gebied van zon en biomassa, onder meer door de overname van enkele grote zonneparken en de verbouwing van onze biomassacentrale Bio Golden Raand ten behoeve van biostoomlevering aan AkzoNobel. De investeringen in windparken zijn in vergelijking met vorig jaar op een gelijk niveau (€ 14 miljoen). Wel investeerden we fors meer in de uitbreiding en vervanging van warmtenetten (€ 22 miljoen t.o.v. € 14 miljoen in H1 2016). En starten we in de tweede helft van 2017 met de bouw van de BioWarmte Installatie Lage Weide, die vanaf begin 2019 duurzame warmte zal gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Tot slot kregen we in maart groen licht voor de bouw van een park met 50.000 zonnepanelen in het Zeeuwse Tholen.

Toekomstbestendig

In de eerste helft van 2017 heeft Eneco ook aanzienlijke stappen gezet om het energiesysteem verder klaar te stomen voor het groeiende aanbod van duurzame energie. Windmolens en zonnepanelen nemen in toenemende mate de stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales over. Deze centrales hebben echter nog een rol: ze houden het stroomnet in balans door reservecapaciteit aan te bieden. Daarom bouwen Eneco en partner Mitsubishi Corporation een ‘superbatterij’. Deze batterij, de grootste van Europa, kan straks overproductie van lokale windstroom opslaan en reservecapaciteit aan het Europese elektriciteitsnet leveren en is daarmee een duurzaam alternatief voor de back up van kolen- en gascentrales.

Ook kondigden we een minderheidsbelang aan in de exploitant van één van de grootste virtuele energiecentrales van Europa, Next Kraftwerke. Dit Duitse bedrijf is in staat om meer dan 4000 aangesloten decentrale energiebronnen aan te sturen om fluctuaties op het elektriciteitsnet op te vangen. Digitalisering en technologieën zoals Virtual Power Plants dragen bij aan de transitie naar decentrale en duurzame energieopwekking en verbruik. De ervaring en specifieke expertise van een innovatief bedrijf als Next Kraftwerke voegen op dit gebied veel toe en zijn daarom van grote waarde voor Eneco Groep. Dat geldt ook voor de overeenkomst die we met de Delftse startup Peeeks sloten om met behulp van hun digitale energieplatform de opwek van onze windparken beter af te stemmen op de vraag naar windenergie.

Nieuwe diensten

De opmars van Toon zet onverminderd door, waardoor Eneco’s slimme thermostaat en smart home platform nu in 320.000 Nederlandse huiskamers is geïnstalleerd. Ook internationaal groeit het platform: naast Nederland en België kunnen ook Spaanse huishoudens vanaf het najaar energie besparen met Toon. Daartoe sloot Eneco-dochter Quby een overeenkomst af met het Spaanse energiebedrijf Viesgo, dat in haar thuismarkt ongeveer 720.000 klanten bedient. Daarnaast lopen er bij Quby meerdere pilots om Toon via andere bedrijven in het buitenland te introduceren.

In maart zette Eneco Groep een volgende stap op smart home gebied, door een minderheidsbelang in het softwarebedrijf ONZO aan te kondigen. ONZO heeft een platform ontwikkeld dat op basis van door slimme meters gegenereerde data het energieverbruik van huishoudelijke apparatuur herkent en analyseert. In combinatie met op de klant toegespitste bespaartips zoals ‘vervang je oude koelkast door een zuiniger exemplaar’, biedt ONZO een app aan die consumenten stimuleert om te besparen op huishoudelijk energieverbruik. We verwachten dat dit slimme en gedetailleerde inzicht van grote toegevoegde waarde zal zijn voor onze klanten.

Het vorig jaar aangekondigde innovatieve concept ZonneHub, waarbij consumenten zonder een (geschikt) eigen dak zonnepanelen kunnen kopen op bijvoorbeeld een bedrijfsdak, slaat aan. Alle 170 zonnepanelen op de eerste ZonneHub op het dak van een Rabobank in Etten-Leur zijn na een korte verkoopperiode in het eerste kwartaal uitverkocht. Daarnaast staan er nieuwe ZonneHubs gepland op grote daken in onder meer Gorinchem en Ooltgensplaat.

Klanten

De totale particuliere klantenportefeuille van Eneco Groep groeide in de eerste helft van 2017, in het bijzonder dankzij een groeiend aantal klanten in België en Duitsland. Met de overname van de activiteiten van ENI België komt daar in de tweede helft van het jaar nog een fors aantal klanten bij, waardoor Eneco in België de op twee na grootste energieleverancier wordt.

Recent sloot Eneco een groot duurzaam contract met Royal Schiphol Groep voor de levering van in Nederlandse windenergie aan de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Het gaat om 200 gigawattuur aan groene stroom van nieuwe windparken per jaar voor een periode van 15 jaar, vergelijkbaar met verbruik van zo’n 60.000 huishoudens.

In januari zette Minister Kamp van Economische Zaken samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking. Eneco heeft hiervoor haar biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert aan ‘buurman’ AkzoNobel. Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Eind 2016 sloten Eneco en Unilever al een overeenkomst voor de levering van Hollandse windenergie aan alle Nederlandse locaties van Unilever. In mei kwam daar een groene overeenkomst bij voor alle Unilever-locaties in het Verenigd Koninkrijk. De 23 windturbines van Eneco’s windpark Lochluichart in de Schotse Hooglanden leveren ongeveer 165 gigawattuur groene stroom aan 15 productielocaties van Unilever.

Partnerships

Waar mogelijk zoekt Eneco Groep de samenwerking op met klanten, leveranciers en partners om samen de energietransitie te versnellen. Zo zijn we samen met Siemens, Shell, Van Oord en het Havenbedrijf Rotterdam initiatiefnemer van de TransitieCoalitie: een samenwerking van 55 Nederlandse bedrijven die onder meer pleitten voor een Klimaatwet en een minister van Energie. In februari kwamen zij bij elkaar om het nieuw te vormen kabinet op te roepen meer prioriteit aan het klimaat te geven. Eind maart richtte Eneco samen met Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Warmtebedrijf Rotterdam de Warmtealliantie op. Deze alliantie onderzoekt de mogelijkheden om een grote CO2-reductie te behalen door de beschikbare warmte uit de Rotterdamse haven te benutten om ongeveer 500.000 huishoudens te verwarmen.

Op het terrein van de TU Delft zet Eneco met Sustainder, Huawei, Bouwfonds en Luminext een proeftuin op met als doel om steden mooier, veiliger, comfortabeler en gezonder te maken. Deze proeftuin, die onder meer gebruik maakt van sensoren op lantaarnpalen voor het meten van luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidoverlast, wordt onderdeel van The Green Village op de TU Delft. En in Amsterdam sloot Eneco een samenwerking met bedrijvencoöperatie NDSM Energie om lokale energieoplossingen te realiseren met de bedrijven op de NDSM-Werf. Dat loopt uiteen van het plaatsen van zonnepanelen tot het inzetten van batterijen om piekbelasting op te vangen..

Ontwikkeling van de resultaten

We kijken terug op een sterk financieel resultaat in het afgelopen halfjaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 34 procent aanzienlijk gestegen van € 101 miljoen tot € 135 miljoen. Dankzij de acquisitie van een groot belang in het Duitse LichtBlick en autonome omzetgroei in België steeg de totale omzet in de eerste helft van 2017 met 7 procent naar € 1.605 miljoen. Daarmee werd ook de iets gedaalde omzet in Nederland gecompenseerd, die vooral wordt veroorzaakt doordat we opnieuw de prijsdalingen van energie van de afgelopen tijd hebben doorgegeven aan onze klanten. De bruto marge en overige opbrengsten zijn toegenomen, van € 505 miljoen naar € 550 miljoen (+9%). Dit wordt onder meer verklaard door acquisities en nieuwe zon- en windparken die in het afgelopen anderhalf jaar in gebruik zijn genomen De weersomstandigheden hadden een minder gunstig effect op de marge. Omdat het in het afgelopen half jaar minder heeft gewaaid dan gebruikelijk leverden onze windparken ook minder stroom dan verwacht. Tot slot was het gemiddeld iets warmer dan vorig jaar, waardoor de marge op gasverkopen lager uitkomt.

De totale bedrijfskosten zijn met 3 procent toegenomen tot € 415 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van acquisities. In Nederland zijn de kosten juist gedaald als gevolg van kostenbesparende maatregelen en herstructurering van onze organisatie. De afschrijvingskosten zijn door acquisities toegenomen. De financiële baten en lasten werden zowel vorig jaar als ook begin dit jaar nog beïnvloed door de interne financieringsverhoudingen van vóór de splitsing. Het ‘Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten’ komt uit op € 96 miljoen, 25 procent hoger dan het eerste halfjaar 2016 (€ 77 miljoen).1

Veiligheid

Ook op het gebied van veiligheid kijken we terug op een goede prestatie in de eerste helft van dit jaar. Het afgelopen halfjaar was de veiligheidsprestatie, uitgedrukt in de ‘Recordable Incident Frequency (RIF)’-score, ruim beter dan onze doelstelling. Het aantal ongevallen met verzuim (LTIs) lag ruim onder de doelstelling. We houden de komende tijd onverminderd aandacht voor veilig werken.

Aandeelhouders

53 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder van Eneco Groep. Zij hebben Eneco in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een groot zelfstandig en duurzaam energiebedrijf. Nu de splitsing in januari een feit is geworden, kunnen de aandeelhouders hun afweging maken ten aanzien van hun aandeelhouderschap in Eneco Groep. Dat proces loopt nu. In dat kader heeft Eneco hen in juni een ‘bericht aan de aandeelhouders’ gestuurd om hen in staat te stellen goed geïnformeerd hun afweging te maken.

Vooruitzicht

Met voortzetting van onze strategie, ons belang in LichtBlick en de overname van ENI België in juli verwachten wij een hoger operationeel bedrijfsresultaat dan vorig jaar.