Privacy Statement

Privacystatement

Eneco (N.V. Eneco Beheer en overige met haar in de Eneco Groep verbonden groepsmaatschappijen) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Eneco houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is N.V. Eneco Beheer
Eneco heeft haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Eneco verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Eneco en de vennootschappen binnen haar groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketing doeleinden;
c) het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
d) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
e) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
f) het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
g) accountantscontroles;
h) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
i) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Uw gegevens worden door Eneco ook in groepsverband gebruikt onder meer om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Eneco en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit aan Eneco melden via eneco.nl/vraag of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Klikgedrag

Op de website van Eneco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Eneco de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Eneco haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.
De website van Eneco maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
  • Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website, bijvoorbeeld voor het gebruik van het online klant worden en verhuizen en om inloggegevens van Mijn Eneco te onthouden.

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Hier vindt u een lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Links naar andere sites

Op de website van Eneco zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Eneco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.
Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht om aan Eneco te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Eneco uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u Eneco verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Eneco laat u binnen vier weken weten in hoeverre Eneco aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Eneco een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan Eneco o.v.v. ‘privacy’ via eneco.nl/vraag of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.
Indien u geen marketing materiaal wenst te ontvangen dan kunt u dat op dezelfde manier aan Eneco kenbaar maken en kunt u zich ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Eneco o.v.v. ‘privacy’, via eneco.nl/vraag of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Wijzigingen

Eneco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.